CONVERSES AMB… QUERALT ROCA

¡Bienvenidos a la entrevista del mes de diciembre!

Llegados a estas fechas, donde parece que el componente humano que nos une tome más protagonismo, creo que no puede haber entrevista más acertada que esta.

Queralt Roca fue mi primer referente «real» de mujer-clarinetista. El lejano espejismo de Sabine Meyer se hacía realidad en su persona: ¡una mujer que toca el clarinete profesionalmente! Fue el primer espejo donde mirarme y todavía recuerdo con emoción el primer concierto suyo al que asistí, con el Trío Werther, en el Auditorio «Pau Casals» de El Vendrell.

A raíz de la entrevista a Montse Margalef, me fue posible contactar con ella y descubrir una personalidad muy cercana, con muchas cosas que contar y con nuevos horizontes musicales para explorar.

Como podréis observar, esta entrevista transcurre en catalán (con su correspondiente traducción para lectores y suscriptores) y es la primera de un nuevo proyecto de este blog, cuyo idioma principal es el castellano: entrevistas bilingües.

Espero de este modo abrir el abanico de posibilidades de esta sección y poder mostraros otros importantes clarinetistas que tengo la suerte de conocer por todo el mundo.

¡Adelante!

 

Benvinguts a l’entrevista del mes de desembre!

Arribats a aquestes dates, on sembla que el component humà que ens uneix prengui més protagonisme, crec que no hi pot haver entrevista més encertada que aquesta.

Queralt Roca va ser el meu primer referent «real» de dona-clarinetista. El miratge llunyà de Sabine Meyer es feia realitat en la seva persona: una dona que toca el clarinet professionalment! Va ser el primer mirall on mirar-me i encara recordo amb emoció el primer concert seu al que vaig anar, amb el Trio Werther, a l’Auditori «Pau Casals» d’El Vendrell.

Arrel de l’entrevista a la Montse Margalef, em va ser possible posar-me en contacte amb ella i descobrir una personalitat molt propera, amb moltes coses que explicar i amb nous horitzons musicals per explorar.

Com podreu observar, aquesta entrevista transcorre en català (amb la corresponent traducció per lectors i suscriptors) i és la primera d’un nou projecte d’aquest blog, idioma principal del qual és el castellà: entrevistes bilingües.

Espero d’aquesta manera obrir el ventall de possibilitats d’aquesta secció i poder mostrar-vos altres importants clarinetistes que tinc la sort de conèixer per tot el món.

Endavant!

Queralt Roca Pagerols

Nombre completo: Queralt Roca Pagerols

Lugar de nacimiento:  Berga (Barcelona)

Fecha de nacimiento:  5 d’Agost del 1966

 

Pots parlar-nos dels teus inicis en la música i, en especial, amb el clarinet? Quines persones van ser decisives per tu en aquesta primera etapa?

¿Puedes hablarnos de tus inicios en la música y en especial con el clarinete? ¿Qué persona/s fue/ron decisivas para ti en esta primera etapa?

Parlar dels inicis és visualitzar l’Escola Municipal de Música a la plaça de Sant Joan de Berga, és anar a cantar els dissabtes amb la coral Xerics, és poder tocar caramelles de Pasqua, Cavalcada de Reis i,  sobretot, tocar a la Patum!

Els meus pares i en especial l’àvia de casa, van voler que féssim música; malgrat ells no en tinguessin estudis també l’estimaven, sempre hi ha hagut cantades i tocades en les festes familiars. Per tant durant la setmana les quatre germanes anàvem a l’escola de música i apreníem “solfa”, piano i  cantàvem: coral infantil, coral de l’escola, “coro” de caramelles, Coral Polifònica de Puig-Reig  (el moviment coral és tan potent a Catalunya com ho podria ser al País Valencià el de les bandes). Precisament cantant Tirant loBlanc d’Antoni Ros Marbà vaig sentir la fiblada de la força musical.

Pensar en els meus inicis musicals és recordar i admirar l’empenta de la professora Montserrat Peraire, que  va ser la gran pionera del projecte. “Anar a música i fer alguna cosa de profit” també volia dir  conviure amb nens i nenes de diferents edats i diversos centres escolars… inclús de la comarca.

En el mateix ambient i per gran sort en aquells moments (anys 70) el professor Francesc García Carretero va voler impulsar a tota una colla de joves tocant instruments de vent. Es va crear una banda i una cobla infantil de sardanes. Jo també ballava sardanes en una colla i tenia il.lusió per tocar la tenora, que n’és l’instrument insigne. No vaig ser a temps a poder-la tocar (només hi havia dues places) però com a «premi de consolació» el sr. Carretero em va obsequiar amb un clarinet rònec que va treure del fons d’un armari de l’escola. Textualment em va dir: “Té, Queralt: això és com una tenora, ”buenu” un clarinet.»

 I d’aquesta manera tan poc ortodoxa em vaig batejar clarinetísticament.

 

Hablar de los inicios es visualizar la Escuela Municipal de Música en la plaza de Sant Joan de Berga; es ir a cantar los sábados con la coral Xerics; es poder tocar caramellas de Pascua, Cabalgata de Reyes i, sobre todo, tocar en la Patum!

Mis padres, y en especial la abuela, quisieron que hiciéramos música; aunque ellos no tenían estudios musicales también la amaban: siempre ha habido cantadas y tocadas en las fiestas familiares. Por tanto, durante la semana, las cuatro hermanas íbamos a la escuela de  música y aprendíamos «solfa», piano y cantábamos: coral infantil, coral del colegio, coro de caramellas, Coral Polifònica de Puig-Reig (el movimiento coral es tan potente en Cataluña como puede serlo el de las bandas en Valencia). Precisamente cantando «Tirant lo Blanc» de Antoni Ros Marbà, sentí el aguijón de la fuerza musical.

Pensar en mis inicios musicales es recordar y admirar el empuje de la profesora Montserrat Peraire, quien fue la gran pionera del proyecto. «Ir a hacer música y hacer algo de provecho» también significaba convivir con niños y niñas de diferentes edades y diferentes centros escolares… incluso del resto de la comarca.


En el mismo ambiente y por gran suerte en esos momentos (años 70), el profesor Francesc García Carretero quiso impulsar a un grupo de jóvenes tocando instrumentos de viento. Se creó una banda y una cobla infantil de sardanas. Yo también bailaba sardanas en una «colla» y tenía ilusión por tocar la tenora, que es su instrumento insigne. No estuve a tiempo de poderla tocar (sólo había dos plazas), pero como «premio de consolación», el señor Carretero me obsequió con un clarinete destartalado que sacó del fondo de un armario de la escuela. Textualmente me dijo: «Toma, Queralt: esto es como una tenora, bueno, un clarinete…»

Y de esta manera tan poco ortodoxa me bauticé clarinetísticamente.

 

Com, quan, de quina manera et vas adonar que series músic?

¿Cómo, cuándo, de qué manera te diste cuenta de que serías músico?

Tinc molt clar el moment i el lloc: era a casa dels pares i estava preparant al piano unes classes que volia fer durant l’estiu als meus primers alumnes. Havia acabat el 2n de batxillerat (abans COU) i tenia molt mal estar per no saber què volia estudiar el curs vinent (els que som de comarques encara més acusem els canvis… cal marxar a viure fora de casa) i de cop vaig pensar… “i si estudio música?”.

Em vaig deixar portar per la idea, com si se m’encengués una bombeta, de ser músic… com si de cop m’adonés del poder de la música. Em sentia molt afortunada pensant que podria estudiar allò que intuïa com a professió. I així va ser. Anar a Barcelona va significar començar els estudis al Conservatori Municipal i també, paral·lelament, a la Universitat Central, de  Magisteri en l’especialitat d’Educació Especial i Música.

 

Tengo muy claro el momento y el lugar: era en casa de mis padres y estaba preparando al piano unas clases que quería dar durante el verano a mis primeros alumnos. Había terminado 2º de bachillerato (antes COU) y tenía mucho malestar por no saber qué quería estudiar al curso siguiente (los que somos de comarca acusamos más los cambios, ya que hace falta irse a vivir fuera de casa) y de golpe pensé… «¿y si estudio música?».

Me dejé llevar por la idea, como si se encendiera una bombilla, de ser músico… como si de repente me diera cuenta del poder de la música. Me sentía muy afortunada pensando que podría estudiar eso que intuía como profesión. Y así fue. Ir a Barcelona significó empezar los estudios en el Conservatorio Municipal y también, paralelamente, en la Universidad Central, de Magisterio en la especialidad de Educación Especial y Música.

 

Qui ha marcat (positivament) la teva etapa formativa?

¿Quién ha marcado (para bien) tu etapa formativa? 

Sempre hi ha molts “àngels de la guarda”… Durant el trajecte m’ha ajudat molta gent de manera diversa, bé siguin del món pròpiament acadèmic (artístic, pedagògic…) com també és el cas de persones que, gràcies al seu tarannà, irradien bonhomia, empatia, confiança… al meu entendre, aquesta mescla de valors alimenta el talent creatiu… valors cabdals per consolidar la bona comunicació.

Quan vaig començar a fer classes a l’Escola Municipal de Música de Berga, un dels alumnes va ser el Josep Mª Grant Vilella, persona que m’ha  permès entrar en el món del clarinet i l’educació especial… un autèntic àngel de la guarda.

L’Albert Gumí és la meva parella des de fa 30 anys… vàrem coincidir com a estudiants i progressivament hem anat sumant projectes musicals i humans. Sóc molt afortunada, crec que tinc al costat una gran persona, un emprenedor musical “amb potes”!

A Barcelona Juli Panyella (Conservatori de Barcelona) i a França Michel Léthiec (Conservatori de Niça) han sigut els professors que m’han marcat com a clarinetista i sento un gran respecte i agraïment cap a ells. Escoltar d’aprop a Joan Enric Lluna m’ha fet créixer musicalment; admiro com a referent la clarinetista anglesa Thea King, l’emprenedoria de Sabine Meyer i l’obertura de “fronteres musicals” del gran Giora Feidman, pregoner de la música Klezmer.

 

Siempre hay muchos «ángeles de la guarda»… Durante el trayecto me ha ayudado mucha gente de manera diversa, bien sean del mundo propiamente académico (artístico, pedagógico…), como también es el caso de personas que, gracias a su talante, irradian bonhomía, empatía, confianza… a mi entender, esta mezcla de valores alimenta el talento creativo… valores capitales para consolidar una buena comunicación.

Cuando empecé a dar clases en la Escuela Municipal de Música de Berga, uno de los alumnos fue Josep Mª Grant Vilella, persona que me ha permitido entrar en el mundo del clarinete y la educación especial… un auténtico ángel de la guarda.

Albert Gumí es mi pareja desde hace 30 años… coincidimos como estudiantes y progresivamente hemos ido sumando proyectos musicales y humanos. Soy muy afortunada, creo que tengo al lado a una gran persona, ¡un emprendedor musical «con patas»!

En Barcelona Juli Panyella (Conservatorio de Barcelona) y en Francia Michel Léthiec (Conservatorio de Niza), han sido los profesores que me han marcado como clarinetista, y siento un gran respeto y agradecimiento hacia ellos. Escuchar de cerca a Joan Enric Lluna me ha hecho crecer musicalmente; admiro como referente a la clarinetista inglesa Thea King, la emprendeduría de Sabine Meyer y la apertura de «fronteras musicales» del gran Giora Feidman, pregonero de la música Klezmer.

 

Com va ser la teva «profesionalització»? Tenies pensat quin camí seguir (concerts, orquestra, banda, enseñança…) o vas anar optant a allò que s’anava presentant?

¿Cómo fue tu «profesionalización»? ¿Tenías pensado qué camino seguir (conciertos, orquesta, banda, enseñanza…) o fuiste optando a lo que se iba presentando? 

La professionalització en el meu cas va ser molt assequible, era un altre moment social-cultural, perquè s’estaven creant escoles de música, naixien projectes culturals i hi havia una intenció (ja des de les institucions) de fomentar plans d’estudis, generar estructures, com per exemple la creació de bandes musicals amateurs, l’Orquestra Simfònica del Vallès (iniciativa privada), JONC (iniciativa pública)… aquest enfilall de peces en joc permetia que  el binomi “causa-efecte” es traduís en “estudiar-treballar”.

Poder entrar en el món professional començant fent classes particulars o bé en centres musicals era força fàcil d’aconseguir. En el meu cas vaig tenir el privilegi de fer classe a l’E.M.M. Berga, l’escola Aula 7 de Barcelona i, més endavant, ja poder opositar a l’Escola-Conservatori  Municipal de Terrassa.

En el camp simfònic vaig “batejar-me” amb l’Orquestra Simfònica del Vallès (de la qual guardo un agraïment sincer). Vaig poder tocar de solista en diverses ocasions el concert per a clarinet de Mozart. He col·laborat amb l’OBC (Barcelona), l’ONCA (Andorra), l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, la Banda Municipal de Barcelona…

 

La profesionalización en mi caso fue muy asequible, pues era otro momento social-cultural, ya que se estaban creando escuelas de música, nacían proyectos culturales y había una intención (ya desde las instituciones) de fomentar planes de estudio, generar estructuras, como por ejemplo la creación de bandas musicales amateurs, la Orquesta Sinfónica del Vallès (iniciativa privada), JONC (iniciativa pública)… este conjunto de piezas en juego permitían que el binomio causa-efecto se tradujera en estudiar-trabajar.

Poder entrar en el mundo profesional dando clases particulares o bien en centros musicales era bastante fácil de conseguir. En mi caso, tuve el privilegio de dar clase en la E.M.M. de Berga, la escuela «Aula7» de Barcelona y, más adelante, ya poder opositar en la Escuela-Conservatorio Municipal de Terrassa.

En el campo sinfónico «me bauticé» con la Orquesta Sinfónica del Vallès (de la cual guardo un agradecimiento sincero). Pude tocar de solista en diversas ocasiones el concierto para clarinete de Mozart. he colaborado con la OBC (Barcelona), la ONCA (Andorra), la Orquesta del Gran Teatro Del Liceo, la Banda Municipal de Barcelona…

orquestra integrada

 

També has col·laborat durant molts anys amb diferents grups de diversa naturalesa… jo recordo amb molt d’afecte el Trio Werther, que vaig escoltar per primera vegada a l’Auditori «Pau Casals» d’El Vendrell… de quins altres grups has format part?

También has colaborado durante muchos años con distintos grupos de diversa naturaleza… yo recuerdo con mucho cariño al Trio Werther, que escuché por primera vez en el Auditori «Pau Casals» de El Vendrell¿de qué grupos más has formado parte? 

Els grups de cambra han marcat la meva vida com a intèrpret. M’agrada recordar que, sense ser premeditat, he obeït la llei del «poc a poc i bona lletra”. Vaig començar amb el Duo amb l’Albert Gumí, després Trio amb la Montse Margalef, després Quartet de clarinets de Bcn  amb l’Alfons Reverter, grup amb el que vàrem gravar  “Homenatge a Gershwin” (1997), “Homenatge a Duke Ellington” (1998)… i seguint ampliant la proposta: l’Octet de clarinets “La canya simple” amb Valeria Conti, Rosa Caparrós, Clara Font,  Xavi Castillo,  Francesc Puig i Joan Margalef a les percussions.

la cana simple Octet de clarinets i percussió

També com a projectes nascuts a casa vàrem apostar per la difusió del corno di bassetto: el trio Wherter amb l’Eulàlia Valls al piano dedicant un CD a la “Música Romàntica per a clarinet, corno i piano” (1996) i amb la pianista Sílvia Vidal el disc “Música Ibèrica” (1998), promovent la nova creació d’aquest estil per al trio.

Amb grups de cambra he conegut molt del repertori dels segles XX i XXI, per exemple amb el grup Barcelona 216 amb Ernest Martínez Izquierdo a la direcció. He col·laborat amb  magnífics quartets de corda com són  Albada i Brossa… actualment toco amb el Trio Vidalba de canyes, Dolors Almirall oboè i Lleonard Castelló al fagot, fent una aposta innovadora amb la tímbrica peculiar d’aquesta formació. També en formacions basades amb grups de vent hem col·laborat en projectes pedagògics i familiars per l’Auditori de Barcelona.

trio de canyes

 

Los grupos de cámara han marcado mi vida como intérprete. Me gusta recordar que, sin ser premeditado, he obedecido la ley de «poco a poco y buena letra». Comencé con el dúo con Albert Gumí, luego con el Trío con Montse Margalef, después con el «Cuarteto de clarinetes de Barcelona» con Alfons Reverter, grupo con el que grabamos «Homenaje a Gershwin» (1997), «Homenaje a Duke Ellington» (1998)… y ampliando la propuesta: el octeto de clarinetes «La Canya simple» con Valeria Conti, Rosa Caparrós, Clara Font, Xavi Castillo, Francesc Puig i Joan Margalef a las percusiones.

 

También como proyectos nacidos en casa apostamos por la difusión del corno di bassetto: el Trio Werther con Eulalia Valls al piano, dedicando un CD a la «Música Romántica para clarinete, corno y piano» (1996) y con la pianista Silvia Vidal el disco «Música Ibérica» (1998), promoviendo la nueva creación de este estilo para el trío.

201042822250.Musica_romantica
Clica AQUÍ per escoltar/ para escuchar

Con grupos de cámara he conocido mucho del repertorio de los siglos XX y XXI, como por ejemplo con el grupo Barcelona 216 con Ernest Martínez Izquierdo en la dirección. He colaborado con magníficos cuartetos de cuerda como son Albada y Brossa… actualmente toco con el «Trio Vidalba de Cañas», Dolors Almirall al oboe y Lleonard Castelló al fagot, haciendo una apuesta innovadora con la tímbrica peculiar de esta formación. También en formaciones basadas en grupos de viento hemos colaborado en proyectos pedagógicos y familiares para el Auditori de Barcelona.

el poble de vent i fusta

 

L’ensenyança del clarinet també ha jugat un paper important en la teva carrera clarinetística: què t’ha aportat com a músic? Segueixes donant classes de clarinet?

La enseñanza del clarinete también ha jugado un papel importante en tu carrera clarinetística: ¿qué te ha aportado como músico? ¿sigues dando clases de clarinete? 

Sí, continuo donant classes de clarinet, intentant que els prop de 30 anys que ja acumulo siguin sempre un recurs i no pas un tràmit a l’hora d’ajudar l’alumne. M’agrada estar amb la gent, la relació amb les persones, per això els meus pares em van “obligar” a estudiar Magisteri, perquè des de sempre deien que jo era molt “canallera” i havia d’apostar pel camí de la pedagogia. Estar setmanalment fent una pauta d’aprenentatge amb algú (en el que també t’hi pots veure reflectit) m’anima el dia a dia. Per a mi és un privilegi ser músic i poder-ho difondre a través de les classes.  No és un terreny planer, jo destaco dos grans reptes que crec que encara no tenen encaix en el marc educatiu d’escola de música: primer, tractar tothom igual però considerant que  tots som diferents (!);  segon, deixar de considerar els estudis musicals com una extra-escolar (els horaris de conciliació familiar són nefastos).

Sí, sigo dando clases de clarinete, intentando que los cerca de 30 años que ya acumulo sean siempre un recurso y no un trámite a la hora de ayudar al alumno. Me gusta estar con la gente, la relación con las personas, por eso mis padres me «obligaron» a estudiar magisterio, porque desde siempre decían que yo era muy «chiquillera» y que tenía que apostar por el camino de la pedagogía. Estar semanalmente haciendo una pauta de aprendizaje con alguien (en quien también puedes verte reflejado) me anima el día a día. Para mi es un privilegio ser músico y poderlo difundir a través de las clases. No es un terreno llano, yo destaco dos grandes retos que creo que todavía no encajan en el marco educativo de la escuela de música: primero, tratar a todos por igual pero considerando que todos somos distintos (!); segundo, dejar de considerar los estudios musicales como una extraescolar (los horarios de conciliación familiar son nefastos).

 

Em comentaves que, actualment, la teva dedicació a la música ja no està tan relacionada amb el clarinet com abans… ens ho expliques?

Me comentabas que, actualmente, tu dedicación a la música ya no está tan relacionada con el clarinete como antes… ¿nos lo cuentas? 

Una gran inflexió en la meva vida ha sigut ser mare (actualment el Blai i la Joana ja tenen 21 i 19 anys). Amb ells hem viscut la música a casa pràcticament com a religió ben entesa, fins al punt de formar el grupet  “Acords en família”. Formar una família m’ha facilitat adonar-me de l’empoderament positiu que té la música: valors comunitaris i no pas competitius, hàbits d’aprenentatge eclèctics (ment, cos, emocions…).

Acords en família

La meva vida  segueix  “sonant en sib”, amb aquest magnífic instrument sempre m’ha servit per tirar endavant aquella mena de rau-rau interior. (Seria com si el clarinet fos un rem per a un barquer, em permet desplaçar-me cap a on em sento atreta).

Arrel de la coneixença de la gran mestra de música que els nostres fills tenien a  l’escola, la Mercè Olivé, vàrem conèixer al Daniel, el seu fill amb discapacitat intel·lectual. Gràcies al  seu tarannà simpatiquíssim i les ganes de continuar l’aprenentatge del clarinet (que el seu avi havia iniciat) i juntament amb ell, també la Marta Sarrato , acordionista invident i autista, vàrem iniciar una proposta: el grup musical Tirabol, promovent la inclusió com a valor artístic i social.

Ja fa 10 anys que l’Obra Social la Caixa promou tallers de música adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social, com ara centres ocupacionals. Poder compartir mirades, música, ocurrències, idees, cançons, balls, rialles… amb persones amb capacitats diverses amplia el propi paràmetre tan a nivell musical com també humà.

El meu rumb va cap a la música com a eina de cohesió social, i en concret cap a l’atenció a la diversitat: persones amb necessitats educatives especials. És en aquestes vivències  quan he entès que la música és el llenguatge universal.

Actualment combino les classes de clarinet i, juntament amb un equip de professors del Conservatori de  Terrassa, promovem l’Aula Inclusiva, donant  suport als alumnes amb necessitats educatives especials.

També col·laboro en els centres d’Educació Especial Fàsia i amb els Tallers Musicals de l’Obra Social la Caixa.

 

Una gran inflexión en mi vida ha sido ser madre (actualmente Blai y Joana tienen 21 y 19 años). Con ellos hemos vivido la música en casa prácticamente como religión bien entendida, hasta el punto de formar el grupito «Acordes en familia». Formar una familia me ha facilitado darme cuenta del empoderamiento positivo que tiene la música: valores comunitarios y no competitivos, hábitos de aprendizaje eclécticos (mente, cuerpo, emociones…).

Mi vida sigue «sonando en si bemol», con este magnífico instrumento que me ha servido para tirar para adelante esa especie de «run-run» interior. Sería como si el clarinete fuese un remo para un barquero, me permite esplazarme hacia donde me siento atraída.

A raíz de conocer a la gran maestra de música que nuestros hijos tenían en la escuela, Mercè Olivé, conocimos a Daniel, su hijo con discapacidad intelectual. Gracias a su talante simpatiquísimo y las ganas de seguir con el aprendizaje del clarinete (que su abuelo había comenzado) y junto con él, también Marta Sarrato, acordeonista invidente y autista, comenzamos una propuesta: el grupo musical «Tirabol«, promoviendo la inclusión como valor artístico y social.

Ya hace 10 años que la Obra Social «La Caixa» promueve talleres de música dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social, como por ejemplo centros ocupacionales. Poder compartir miradas, música, ocurrencias, ideas, canciones, bailes, risas… con personas con capacidades diversas amplía el propio parámetro, tanto a nivel musical como también humano.

Mi rumbo se dirige hacia la música como herramienta de cohesión social y, en concreto, hacia la atención a la diversidad: personas con necesidades educativas especiales. Es en estas vivencias que he entendido que la música es el lenguaje universal.

Actualmente combino las clases de clarinete y, juntamente con un equipo de profesores del Conservatorio de Terrassa, promovemos el «Aula Inclusiva», respaldando a los alumnos con necesidades educativas especiales.

También colaboro en los centros de Educación Especial «Fàsia» y con los Talleres Musicales de la Obra Social «La Caixa».

 

Fins aquí l'última entrevista de l'any. Moltes gràcies per llegir!
Bones festes de Nadal i feliç 2018!

Hasta aquí la última entrevista del año. ¡Muchas gracias por leer!
¡Felices fiestas de Navidad y feliz 2018!

Cecília

estudi bon nadal

 

Una respuesta a «CONVERSES AMB… QUERALT ROCA»

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: